CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

1. Điều kiện

+ Sản phẩm mua online tại Guardian
+ Sản phẩm được mua trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi Khách Hàng nhận hàng
+ Sản phẩm còn trong tình trạng ban đầu chưa qua sử dụng, đầy đủ tem, nhãn mác, đúng số lượng và bao bì,…
+ Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất
+ Sản Phẩm được giao không đúng với Sản Phẩm mà Khách Hàng đã đặt

2. Trường hợp không áp dụng Đổi – Trả

+ Sản phẩm đã qua sử dụng
+ Sản phẩm không phải do Guardian bán ra
+ Lỗi hư hỏng do người sử dụng, ngoài những lỗi do nhà sản xuất.
+ Các sản phẩm trong chương trình thanh lý không áp dụng đổi trả

3. Hình thức Đổi – Trả

+ Hàng đổi phải có giá trị tương đương hoặc cao hơn sản phẩm ban đầu.
+ Trường hợp, sản phẩm có giá trị cao hơn sản phẩm đã mua ban đầu, khách hàng vui lòng thanh toán phần chênh lệch.
+ Không hoàn phần chênh lệch trong trường hợp sản phẩm đổi có giá trị thấp hơn sản phẩm ban đầu.