CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng:

Để sử dụng được các dịch vụ của Lisa K_Beauty, người mua hàng phải cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho Quý khách hàng. Chúng tôi lưu trữ bất kỳ thông tin nào Quý khách hàng nhập trên website hoặc gửi đến lisakbeauty.com. Thông tin của Khách hàng được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của Khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng Khách hàng khi mua sắm tại Lisa K_Beauty, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với người mua hàng khi cần.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng Lisa K_Beauty trở thành một website thương mại điện tử mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau: Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của lisakbeauty.com; cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của mình; Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

02 năm kể từ thời điểm đơn hàng/thông tin cuối cùng phát sinh.

4. Chia sẻ thông tin:

Sammishop.com biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và Chúng tôi sẽ không được bán, trao đổi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây

Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý khách hàng. VD: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của lisakbeauty.com; cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển.

5. Thông tin liên hệ:

Trường hợp có vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân hoặc cần thay đổi, điều chỉnh các thông tin đã cung cấp, Quý khách hàng có thể liên hệ tới Lisa K_Beauty theo các thông tin dưới đây:

– Công ty TNHH Bán lẻ Lisa K_Beauty

– Điện thoại: 0398006930